På jakt efter livets gåta, läs nyckeln till framgång

Livet ska väl levas och inte analyseras sönder. Varför har jag ändå en sådan lust att göra det hela tiden? Ja, därför att ju äldre jag blir desto mera tror jag på att livet är enkel matematik. Förvisso har livet sin magi, som vi människor kanske inte styr över. Men lika förbaskat måste man ju börja någonstans, och allt som oftast handlar det om väldigt små och grundläggande saker som vi kan göra själva för att förbättra vår livskvalitet. Den typen som att en alkoholist måste sluta dricka, en överviktig måste äta mindre, en med dålig kondition måste motionera och en som är sjuk måste ta sina mediciner. Vilken drastisk förbättring det blir, men ändå verkar det alltid som om att just dessa små självklara vardagliga förändringar tar så väldigt mycket emot att genomföra!
 
Och vad är framgång då? Donald Trump är kanske den amerikanska prototypen för framgång, men avundas jag honom, nej, verkligen inte. Och inte vill jag byta med Melania Trump eller Kim Kardashian eller Gigi Hadid heller även om man kan tycka att de inte saknar någonting. Nej, jag är jag och dessa är de kort som jag spelar med.
 
Fedor Dostojevski skriver: "Just denna avsaknad av minsta högfärdighet ger en högre hållning, och det bildas en känsla av en person som utan tvekan uppskattar sig själv uttryckligen som hen är, i sin egen position, oavsett hur hens position och öde ser ut. En förmåga att uppskatta sig själv i precis sin egen position är ytterst sällsynt företeelse i denna värld, åtminstone lika sällsynt som äkta personlig värdighet."
 
Kvittot för framgång tycker jag är till syvende och sist hur nöjd man är med sitt eget liv. Där ingår hälsa, relationer, ekonomi och utveckling- och förmågan att anpassa sig till realiteterna och ändå behålla sin värdighet och inre känsla av meningsfullhet.
 
Och visst är framgång inte bara hårt arbete, utan framför allt tur, såsom många undersökningar tveklöst påvisar. Men då pratar vi kanske mera om framgång i Donald Trump-stilen.
 
Forskare på University College London har listat upp fem egenskaper som kan förknippas med framgång hos en människa.
1. Ansvarsfullhet. Man är samvetsgrann.
2. Optimism. Som finska presidenten Mauno Koivisto konstaterade:" Om vi med säkerhet inte vet hur saker och ting kommer att gå, låt oss förmoda att de kommer att gå bra." (Läs undvika onödiga bekymmer.)
3. Beslutsamhet. Kämpaanda, "jävlar-anamma" behövs.
4. Emotionell stabilitet. Hålla sig lugn under stress. Kunna omvärdera sina tankar och känslor.
5. Självkontroll. Kontroll på impulser.
 
Ingen av dessa fem egenskaperna är viktigare än de andra, utan effekten verkade vara ackumulerande.
 
Samtidigt känner jag till människor (ffa kvinnor) som är rätt nöjda och hyvens medborgare, som har ett ordnat och bra liv, men där man kanske ändå kan ana en känsla av tomhet, undran om missade möjligheter. Detta var särskilt vanligt i mina mor- och farföräldrars generation, men även fortfarande i mina föräldrars generation. Ffa kvinnor fick inte riktigt välja hur de ville ha det i sitt liv, utan tidigt lotsades till äktenskap, moderskap och jobb som de kanske inte alls ville ha. Dock har det blivit vanligare i dagens samhälle att kvinnor kan kompensera med egna intressen, ffa då barnen har vuxit upp. De måste inte längre bara hålla sig till korsstygn, trädgårdsskötsel och matlagning, utan kan göra i stort sett vad som helst utan att någon undrar för mycket.
 
Därför kompletterar jag med sex principer till framgångsrika kvinnor, som också är frukt av någon undersökning.
1. Passion i det man gör.
2. Förmåga att undvika krav på perfektion.
3. Förmåga att skilja på när man ska försöka kontrollera saker och när man ska låta bli.
4. En framgångsrik kvinna gifter sig antingen bra eller inte alls.
5. Att våga ta risker och gå utanför sin comfort zone.
6. Att regelbundet ta sig egentid.
 
 
Visa fler inlägg