Bucket list, hela livet

Min goda väninna Helena som lever under skuggan av sjukdom, funderar på sin blogg Änglakraft vad hon allra helst vill göra i sitt liv. 
Hon har levt precis som jag, det vill säga, gjort allt hon vill göra, eftersom. Det gör det faktiskt svårare att komma på någon bucket list på beställning. Jag upplever inte att jag inte har gjort någonting som jag velat, pga att jag inte har vågat, eller för att ha varit för bekväm eller saknat uthållighet.
På min bucket list ingår numera att göra varje kvarvarande dag så bra som möjligt, och det behöver inte betyda någonting extraordinärt, snarast lugn och ro, och undvika onödiga storm i mitt lilla vattenglas.
Om jag tar ett konkret mål som jag har i livet och som jag inte hunnit genomföra, så är det bestigningen av den Stora Murtsertoppen 1413 möh som är ogjort!
Sen har man ju planer gällande renoveringar och yrkesutbildningar som jag ser fram emot, men som jag betraktar snarare medel än mål.
Många roliga saker i livet har jag lagt ner på is, men naturligtvis fått annat livsinnehåll i stället. Man kan inte få allt, och i synnerhet inte samtidigt. Allt har sin tid.
 
 
 
Visa fler inlägg